Tutturucu

Tutturucu

Açıklama

Baskı yapılacak malzemenin yüzeyi mürekkep tutmadığı taktir de yüzey tutturucu ile silinerek baskıya uygun hale getirilir.


Tutturucu, tampon baskı malzemeleri, tampon baskı, tampon baskı ürünleri,